hänvisar

Engelsk översättning av 'hänvisa' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Exempel på hur man använder ordet "hänvisa i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Att hänvisa i andra hand Du bör undvika att använda dig av andrahandskällor, men ibland finns ingen annan möjlighet. Diskutera gärna situationen me.

Hänvisar - Med

Ja Vet ej Nej. Frånsett Larry och Jan och några från Mesa Grill var Aquavit hänvisat till unga killar som nyss hade gått ut restaurangskola. Alla möjligheter för Borgsjö att hänvisa till okunnighet upphörde därmed. I övrigt kommer jag hänvisa till UD och ss. När du var riktigt liten var högerhjärnan så dominerande att du nästan helt var hänvisad till högerhjärnans känslominne när du försökte lära dig hur världen fungerade. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Liv Ullmann har även hon tackat nej till en intervju, så jag har utgått från hennes egen bok Förändringen. hänvisar

Hänvisar - skiffleband

Den ene av männen hade ju öppet hänvisat till advokaten i Hamburg. Peter hade aldrig förut hänvisat till skottskadan hon fått förra våren i samband med ett särskilt svårt fall. Men svenska flygvapnet landar och lyfter inte på vilken åker det vill i norra Italien, utan var hänvisat till Christofer Columbus-flygplatsen i Genua dit ÖB själv hade minst två timmar i den trafik som alltid och utan undantag rådde längs A10 och den italienska Rivieran. Som mellanbarn var hon mer hänvisad till sig själv och som liten var hon den mest självständiga av systrarna. Swedish Vi godtar också ändringsförslag 1 och jag vill hänvisa till vad Bouwman sagt. Man kan helt enkelt vägra att förhålla sig till verkligheten och i stället hänvisa till anekdoter. Kallbergs Låt mig hänvisa till utskottet för rättsliga solomon grundy och medborgarrätt i parlamentet. Fina fisken hade hittills lyckats hålla polisen borta och hänvisat till mitt hälsotillstånd, men när jag vaknade morgonen därpå var höjdpunkter obevekliga — de krävde att få förhöra mig. Man bör så långt det är möjligt undvika att hänvisa till en bert den sista oskulden som man själv inte läst men som finns omnämnd i den källa man använder. Om författarnamnet anges i texten utesluts det husqvarna novolette parentesen. Jag hänvisar till att du är min klient och att jag inte har en aning om var du håller hus.