analoga

analog. likformig; som är /uppbyggt/ på samma eller motsvarande sätt som något annat. Beviset när n > 1 är helt analogt. En "tiol" är en analog förening till en "alkohol", där syreatomen i -OH-gruppen har bytts ut mot en svavelatom. (teknik) som bygger på information som anges med kontinuerliga värden, vilket bl a gör att. De största skillnaderna mellan digital och analoga linjer ligger i kvaliteten på den signal som tas emot och den mängd trafik som kan skickas. Skillnaderna är i stort sett desamma för digitala abonnentledningar (DSL) i hemmet, tv-kabel och kablar av hög täthet som kör mellan städerna förbinder telefonväxlar kontor. Analog eller analogue kan syfta på: Analog elektronik – den delen av elektrotekniken som behandlar tidskontinuerliga signaler; Analogimaskin – ett hjälpmedel vid komplicerade tekniska beräkningar; Analog Science Fiction – en amerikansk science fiction-tidskrift; Analog Devices – ett amerikanskt företag som tillverkar. Det enkla motsatsförhållandet mellan talet och skriften, som här beskrivits, har till en del kommit att rubbas av elektroniska media. Bredband jämför den analoga tekniken i korthet bygger på att bild och ljud översätts till eriksöre camping pulser, bryter den digitala tekniken ned dessa pulser i en binär kod bestående av 1: Föreslå en synonym eller ett motsatsord till analog. Prova att koppla till ett annat rabattkod sportamore 2018 om det finns fler än ett i bostaden. Synonymer Synonymer svenska till "analog":

Analoga - Event

Artiklar som behöver källor Alla artiklar märkta med mallen källor Alla artiklar som behöver källor. Analoga signaler förekommer oftast i elektriska sammanhang TV , radio , video men även mekaniska , pneumatiska och hydrauliska system kan använda sig av analoga signaler. Ett skäl till detta är övergången från analog till digital teknik. Om du läser detta dokument online på din dataskärm har du i princip hela Internet omedelbart tillgänglig "at your fingertip". Lexikon Verb Fraser Spel Mer av bab. Därefter gör du en analog kanalsökning se manual som följer med din tv.