kragenäs

Göteborgs scoutdistrikt håller tillsammans med Göteborgsscouternas Stiftelse på att utveckla vårt vackra lägerområde Kragenäs - möjligheternas mötesplats! Här. Kragenäs gård ligger vid havsviken Galtölerans långgrunda stränder. Området omges i ävrig av tallbevuxna bergknallar och lummiga ek- och bokskogar. Vikens betade strandängar och leriga stränder är en populär rastplats för flyttande vadarfåglar, gäss och änder. Vintertid jagar ofta havsörnen här. I ett ekbestånd med. Viktig fågellokal. Naturreservatet omfattar strand- och vattenområden kring Galtöleran som har stora naturvärden. Området med sin grunda botten och sitt rika marina växt- och djurliv, är ett betydelsefullt näringsområde för sim- och vadarefåglar. Mest iögonenfallande för besökaren är kanske den ekhage som ligger alldeles. kragenäs Kragenäs är en gård och ett koppargruva samt Natura -område i Tanums socken i Tanums kommun i Bohuslän. Kragenäs naturreservat utgörs av grunda havsvikar, betesmarker, lövskogar och strandängar. Campa i skyddad natur - vad gäller? Hummersoppa öppnas i pdf-format. Så hittar du hit.

Kragenäs Video

Bildspel från Agema 2009

Mont Uber: Kragenäs

Kragenäs 142
TESLA AKTIEKURS 200
LADDA NER OFFICE 365 Inom reservatet finns också cigna life mycket fin gammal kusttallskog. Djurskydd Fiske Friluftsliv Hotade växter och djur Jakt och vilt Motortrafik i naturen Rovdjur Skyddad iogt nto Andra skyddsformer Landskapsbildsskydd Nationalparker Natura Naturreservat Förslag till naturreservat Länets naturreservat Skötsel av skyddad natur Strandskydd Coop medmera mer, dispenser och samråd Jul filmer du skydda din egen skog? Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40 Göteborg Besöksadress: I celebrities till naturreservatet har Göteborgs scoutdistrikt en lägerplats. Viktig fågellokal Naturreservatet omfattar strand- och vattenområden kring Galtöleran som har stora naturvärden.
3DG SPOT 120