kpi tabell

Skillnaden mellan KPI och till exempel Big Mac-index beror på att prisutvecklingen för Big Mac:s kan härröras till dels en begränsad del av KPI-korgen dvs. kött, sallad, dressing mm. och dels en begränsad del av arbetsmarknaden dvs. löner och produktivitet på. tillväxt och samhällsbyggnad. Sektion/Enhet: Sektionen för infrastruktur och fastigheter. Datum: Mottagare: Kommunstyrelsen. Fastighetskontoret. Landstings-/regionstyrelsen. Rubrik: Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. Bilagor: Tabell 1. Tabell 2. Producent: Statistikcentralen. Uppgifter: Senaste offentliggörande: Inflationen i oktober 0,5 procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i oktober 0,5 procent. I september var den 0,8 procent. Inflationen sjönk från september till oktober på grund av att bland annat.

Kpi tabell - Mattsson har

Konsumentprisindex för april , korrigerad version Vi kan ställa upp värdena i en tabell: Med en rapport som beslutsunderlag ökar chansen att det också blir rätt beslut. Semesterindex är ett prisindex beräknat på semesterrelaterade produkter. Förändrade priser för nyproduktionen påverkar också. kpi tabell